Loading
Lütfen cihazınızı ters çevirin Lütfen cihazınızı ters çevirin
video border Close
Close Başvurunuz başarı ile gönderilmiştir

Başvuru Formu

Çocuklarımızın kurduğu rengarenk hayalleri, gerçeğe dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiğimiz
“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmamıza başvurular sona ermiştir.

Yarışma takvimini sitemizin katılım koşulları bölümünden takip edebilirsiniz.
İlginize teşekkür eder, hayallerinin peşinden giden tüm çocuklarımıza başarılar dileriz.

Bir Hayal Bir Oyun Yarışması - 2017

Zorlu Holding tarafından düzenlenen “Bir Hayal Bir Oyun” Yarışması – 2017, geleceğin yazarlarının kendilerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Yarışma Şartnamesi

 • Yarışmayı Düzenleyen Kurum

Zorlu Holding A.Ş.

 • Yarışmanın Konusu

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasına çocukların kendi hayal güçlerini kullanarak yazdıkları hikayeler ile katılması ve değerlendirme sonucunda birinci seçilen hikayenin profesyonel bir ekip tarafından tiyatro metni haline getirilerek sahneye konulması.

 • Yarışmanın Amacı

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Tüm çocukların hayallerine hayat vermelerinin önünü açmak, hayal güçlerini desteklemek; kurdukları hayalleri hayata geçirebilmek için bir platform sağlamak.
 • Her şeyin düşlemekle başladığını, başarının ancak hayallerinin peşinden gidip onları hayata geçirenler tarafından yakalanabildiği algısını güçlendirmek.
 • Çocuklara yazmayı sevdirmek ve çocukları sanata yönlendirmek.
 • Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve onları cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmak.
 • Hedef Kitle

Tüm ilkokul kurumlarının 2017-2018 eğitim-öğretim yılında üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyacak ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler.

 • Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi: 
22 Mayıs 2017
Başvuruların Başlama Tarihi:
22 Mayıs 2017
Başvuruların Sona Erme  Tarihi:                                  
14 Ağustos 2017 (18.00 itibariyle sona erecektir)
Raportör ve Seçici Kurulun Ön Eleme Tarihleri:
16 Ağustos 2017
Ön Elemeyi Geçen Hikayelerin Jüri ile Paylaşımı:
21 Ağustos 2017
Jüri Değerlendirme Tarihi: 
25 Eylül 2017
Kazananların Açıklanması:
27 Eylül 2017
Birinci Seçilen Hikayenin Oyun Metnine Çevrilmesi, Oyun Hazırlıklarının Yapılması ve Oyunun Sahneye Konulması:
Eylül 2017 – Mart 2018

Zorlu Holding dilediği zaman yukarıdaki yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 • Katılım Şartları

 • “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasına, T.C. sınırlarında tüm ilkokul kurumlarının 2017-2018 eğitim-öğretim yılında üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyacak öğrenciler katılabilir.
 • Yarışma T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 • Hikayenin dili Türkçe olmalıdır.
 • Başvurular internet ortamında birhayalbiroyun.com web sitesi üzerinden veya aşağıda belirtilen adrese hikaye, başvuru formu ve yarışma şartnamesinin imzalı halinin iadeli taahhütlü posta yoluyla, 14 Ağustos 2017 günü, mesai saati bitiminden önce belirtilen adreste olacak şekilde yapılmalıdır. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken hikayeler kabul edilmeyecektir.

Medyaevi İletişim / Bir Hayal Bir Oyun
Yeşilce Mh. Yunus Emre Cad.
Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat 1
4.Levent, 34418 İstanbul
T: 0 212 351 91 81

 • Yarışma esaslarına internet sitesinden ulaşılabilecektir. Yarışmaya web sitesi üzerinden başvuracak katılımcıların velileri web sayfasındaki yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı, katılım koşullarını okuyarak onaylamalıdır. Yarışmaya posta yoluyla katılacakların ise, başvuru formunu eksiksiz doldurması, şartnamenin her sayfasının yarışmacıların velileri tarafından imzalanarak yarışacak eserle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 • Yarışmacılar yarışmaya en fazla iki hikaye ile katılabilirler.

 • Yarışmaya birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış hikayeler ile katılınabilir. Bu durumda hikaye ile birlikte grupta yer alan tüm kişilere dair, başvuru formunda sorulan bilgilerin de paylaşılması gerekmektedir.

 • “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasındaki amaç öğrencilerin hayal gücünü destekleyerek hayal ettiklerinin gerçekleşebilmesini sağlamaktır. Bu nedenle yarışmaya katılan hikaye metinleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, başka bir metnin birebir aynısı (kopyası) ve/veya çağrışım yapacak kadar benzeri olmamalıdır. Yarışmaya katılan her hikaye için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış olması” şartı aranmaktadır. Bu şartlara uygun olmadığı tespit edilen hikayeler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı kalacak olup, bu durumun başta tespit edilememesi ve eserin Zorlu Holding tarafından kullanılması halinde, yarışmacı velisi Zorlu Holding aleyhine doğmuş-doğacak olan her türlü maddi/manevi zararı doğrudan ve derhal tazmin etmeyi şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 • Yarışmacıların; raportör, seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta ve kuruluşun reklam, tanıtım ve sosyal medya iletişim çalışmalarını yürüttüğü ajans çalışanlarının herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması, yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

 • Yarışma katılımcıları ve velileri hikaye ve kişisel fotoğraflarının yarışmayı ve düzenleyen kuruluşu tanıtmak üzere yazılı / görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılabileceğini ve bunun için ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini baştan gayrikabili rücu kabul etmiş sayılır.
 • Teknik Şartlar

Hikaye metinleri internet yoluyla yapılacak başvurularda internet sitesine Word dosyası veya PDF dosyası olarak yüklenmeli, posta yoluyla yapılacak başvurularda ise iadeli taahhütlü posta yolu ile aşağıda belirtilen adrese, 14 Ağustos 2017 günü mesai saati bitiminden önce adreste olacak şekilde ulaştırılmalıdır. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken hikayeler kabul edilmeyecektir.

Hikaye el yazısı ile yazılmış olarak gönderilecekse 1000-1200 kelime aralığında, eğer bilgisayarda yazılmış olarak gönderilecekse Times New Roman fontu ile 12 punto kullanılarak 2 sayfayı aşmayacak şekilde yazılmalıdır.


Medyaevi İletişim / Bir Hayal Bir Oyun
Yeşilce Mh. Yunus Emre Cad.
Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat 1
4.Levent, 34418 İstanbul
T: 0 212 351 91 81

 • Değerlendirme Kriterleri

 • Hikaye özgün olmalıdır.
 • Hikâye yarışmacılarının kendi hayal gücü ile dışarıdan yardım alınmadan yazılmış olmalıdır.
 • Hikaye, bir tiyatro metnine çevrilebilecek şekilde, yazara ilham verecek hayal dünyasına sahip olmalıdır.
 • Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler

 1. Yarışma şartnamesi ve başvuru formu, web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
 1. Yarışmacıların velileri web sitesinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okur, ardından “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar; yarışmaya posta yoluyla katılacak yarışmacıların velileri şartnamenin her sayfasına imzalayarak, başvuru formuyla birlikte göndermelidir.
 1. Jüri değerlendirmesi sonucu ödüle layık görülen ilk 3 hikayenin sahibi ile yedek olarak seçilen 3 hikayenin sahipleri /velileri, yarışmacıların kimlik fotokopisinin ön yüzü, fotoğrafları, okullarından alınan öğrenim durumu belgesi ve kendilerine iletilecek Muvafakatnamenin ıslak imzalı hallerini, yarışmayı kazananların açıklandığı tarihten sonraki 10 gün içinde Zorlu Holding tarafından bildirilecek adrese göndereceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 1. Tüm başvuru belgelerinin eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenerek bilgilerin web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi verilmesi veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; değerlendirme aşamasına geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. İstenen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayan katılımcılar, katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Ayrıca, eserlerini Zorlu Holding ‘in reklam ve tanıtım mecralarında kullanmasını, herhangi bir bedel talep etmeksizin kabul ederler.
 • Yarışmacılar, yarışmaya sundukları hikayelerin kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin hikaye metni üzerinde hak iddia etmeleri ve/veya Zorlu Holding’den tazminat talep etmeleri halinde sorumluluğun tamamen yarışmacı ve velisine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

 • Yarışmacılar ve velileri yarışmaya katıldıkları hikayelerin FSEK (“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”) kapsamında işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarını süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran Zorlu Holding’e devir ve temlik etmiş, tam ruhsat vermiş sayılır. Ayrıca ödül kazanan hikaye sahibi ve velisi, isminin Zorlu Holding tarafından tüm mecralarda yayınlanmasına şimdiden muvafakat etmiştir.

 1. Yarışmacıların “Yarışma Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, takım çalışmasıysa her takım elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
 • Değerlendirme Aşamaları

“Bir Hayal Bir Oyun” yarışması aşağıda belirtilen oluşmaktadır.


Birinci Aşama: Başvuru yapan yarışmacıların hikayeleri raportör tarafından teknik şartlar nezdinde incelenip elemeye tabi tutulacaktır.

İkinci Aşama: Seçici Kurul Üyeleri birinci aşamadaki elemeden geçmiş hikâyeleri, değerlendirme kriterleri nezdindeön elemeye tabi tutacak, gerçekleşen eleme sonucu başarılı olan hikâyeleri Jüriye Üyelerine gönderecektir.

Üçüncü Aşama: Jüri Üyeleri, kendilerine gönderilen başarılı hikâyeler için bir toplantı gerçekleştirecek. Gerçekleştirilen toplantı sonunda seçtikleri 10 hikâyeyi ve yedek 10 hikayeyi açıklayacaklardır.

Dördüncü Aşama: Birinci seçilen hikaye tiyatro metni haline getirilip 2018 Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde Zorlu Holding tarafından belirlenecek bir sahnede sahneye konulacaktır. Kazanan kişiye ulaşılamaması ve/veya işbu Şartname gereği kendisinden talep edilen belgeleri 20 gün içinde Zorlu Holding’e iletmemesi durumunda yarışmayı 2.olarak kazanan hikayenin Senaryolaştırılması yapılacaktır. Böyle bir durumda taraflar ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 • Raportör

Raportörün görevi hikayeleri teknik şartlara değerlendirerek ilk elemeyi gerçekleştirmektir.

 • Seçici Kurul

Seçici Kurul üyeleri, Raportör tarafından kendilerine ulaştırılan hikayeleri, değerlendirme kriterleri doğrultusunda eleyerek Jüri ile paylaşacaktır.

 • Jüri

Yarışma Jürisi, Zorlu Holding tarafından belirlenmiş 11 kişiden oluşmaktadır. Jüri üyeleri değerlendirme kriterleri paralelinde ilk 10 ve yedek 10’u belirleyecektir.

 • Ödüller

Birinci seçilen hikaye oyun metnine çevrilerek 2018 Dünya Tiyatro Günü kapsamında, Zorlu Holding tarafından belirlenecek bir sahnede sahnelenecektir. Değerlendirme sonucunde belirlenen ilk üç hikayenin sahibi aşağıdaki ödüllerin yanısıra bir “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi” ile mükafatlandırılacaktır.


Birincilik ödülü: 10.000 TL
İkincilik ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük ödülü: 3.000 TL


 • Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Hususlar

Seçilen ilk 10 ve yedek 10 arasında yer alan hikayelerin sahipleri yarışmacılar ve velileri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında doğan; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yaralan araçlarla umuma iletim hakkı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımını veya sunulması başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarını bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyenZorlu Holding’e süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran gayrikabili rücu devir ve temlik ettiklerini, tam ruhsat verdiklerini kabul etmektedirler. Tarafların kazanmış oldukları ödül eserin FSEK kapsamında mali hak devirlerini de içerdiğinden ödül dışında ayrıca Zorlu Holding’ten mali hak devirleri, hikayenin senaryolaştırılması, seslendirilmesi, kitap haline getirilmesi veya başka kullanımlar için ayrıca bir bedel talebi olmayacaktır.


Zorlu Holding, seçilen ilk 10 asil ve yedek hikayeler dışında yarışmaya katılanlar arasından uygun gördüğü diğer hikayeler için de, hikaye sahibi Yarışmacı ile bu kapsam dışında başkaca anlaşma yapma önceliğini ve hakkını saklı tutar.


Zorlu Holding, süre sınırlaması olmaksızın yarışmaya katılan tüm hikayeleri yayınlamak, proje ve tanıtımlarında kullanmak ve arşivlemek amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.


Hikâye metinlerinin başkasına ait, alıntı, benzer veya kopya olmaması gerekir. Aksi takdirde Zorlu Holding’in uğrayacağı her türlü zarardan yarışmacı ve velisi sorumlu olacaktır.

Zorlu Holding dilerse, yapılacak elemeler sonucu jüri tarafından seçilen 10 hikâye metninin, uzman çocuk kitabı yazarları tarafından hikâyeleştirme, kitap haline getirme, seslendirme, CD haline getirme, jürinin bu 10 hikâye içinden seçeceği en başarılı metni oyun metnine çevirerek ilgili oyunu sahneleme, veya bunun için 3.şahıslarla anlaşma yapma hakkı bulunmaktadır. Yarışmaya katılanlar ve velileri bu maddede belirtilenler için ayrıca bir bedel talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.


Yarışmacılar ve velileri, yarışmaya katılmakla tüm bu şartları baştan kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmacı / Velinin beyan ettiği bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması halinde Zorlu Holding’in hiçbir sorumluluğu olmayıp, Yarışmacı /Velisi tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.


Sık Sorulan Sorular

İşte "Bir Hayal Bir Oyun"la ilgili tüm bilmek istedikleriniz...

Zorlu Holding olarak geleceğimizin mimarları olan çocukların kocaman hayallerini sığdıracakları bir dünya tasarladık. Şimdi de onlara "Haydi gelin, hayallerinizin hikayesini yazın" diyoruz. Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 2000’in üzerinde oyun ile 800 bin çocuğa dokunan Zorlu Holding; gerek çocukların tiyatronun web sitesine bıraktığı notlar gerekse de farklı kanallardan birçok geri dönüş almaya devam ediyor. Bu geri dönüşlerin ortak noktası ise; çocukların zengin ve rengârenk hayal dünyası.Nasıl başvurabilirim?

Başvurunuz sizi temsilen bir ebeveyniniz tarafından ve onun adıyla yapılmalı. Başvuru formunda size ait bilgiler de yer alacak.Yarışmaya daha önce başka bir yarışmada ödül almış bir eserimle katılabilir miyim?

Amacı çocukların hayal gücünü ortaya çıkarmak olan bu yarışmaya sadece özgün, daha önce bir yerde yayınlanmamış eserler katılabilir. Bu kurala uymayan eserler değerlendirme dışı olacak.Yarışmaya birden fazla eserle başvurabilir miyim?

Yarışmaya en fazla iki eserle başvurabilirsiniz.Hikayem ne uzunlukta olmalı?

Hikaye el yazısı ile yazılmış olarak gönderilecekse 1000-1200 kelime aralığında, eğer bilgisayarda yazılmış olarak gönderilecekse Times New Roman fontu ile 12 punto kullanılarak 2 sayfayı aşmayacak şekilde yazılmalıdır.Değerlendirmeyi kim yapacak?

Değerlendirme; tecrübeli oyuncu, tiyatrocu ve sanatçılardan oluşan 7 kişilik bir jüri tarafından yapılacak. Jürimiz hakkında detaylı bilgileri Jüri sayfasında bulabilirsiniz.Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Kazananlar 27 Eylül 2017 tarihinde açıklanacak.Yarışmayı kazananın ödülü ne olacak?

Yarışmada birinci seçilen hikayenin sahibi, hayallerini sahnede izleme fırsatını bulacak. Ayrıca, bir “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi”ne katılabilecek. Birinci seçilen hikayenin sahibi 10.000 TL, ikinci seçilen hikayenin sahibi 5.000 TL ve üçüncü hikayenin sahibi de 3.000 TL para ödülüne hak kazanacak.Hikayeyi yalnız başıma mı yazmalıyım?

Hikayelerinizi, dışarıdan yardım almamak koşuluyla, arkadaşlarınızla oluşturacağınız bir grup olarak da yazabilirsiniz.Jüri Üyeleri

Asya Çağlar
Dr. Asya Çağlar - Kelime Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Asya Çağlar, 1972 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Anabilim Dalı Radyo – Televizyon Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Kültür - Sanat’ın çeşitli alanlarında çalıştıktan sonra Mart 2006’da öncelikli olarak çocuk ve gençlik kitapları yayımlamak üzere Kelime Yayınları’nı kurdu. 2013 yılından beri çocuk edebiyatından tiyatroya bakış açısıyla Kelime Yayınları bünyesinde yayımlanan kitapları senaryolaştırıp sahnelemek üzere “Kelime Çocuk Oyunları Atölyesi” isimli tiyatro grubunun da yöneticliğini yapıyor.
Can Yılmaz
Can Yılmaz - Yazar ve Senarist 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Tüm hayatı boyunca İstanbul’da yaşadı ve bunun üzüntüsünü yaşadı. Tahsil hayatı sırasında çeşitli işlerde çalıştı ve nihayet 90’lı yıllarda amatör tiyatro ekibi arkadaşları ile birlikte metin yazarlığı yapmaya başladı ve tiyatro oyunculuğunda karar kıldı. Birkaç yıl boyunca sahneye konulamayan temsillerin provası ile meşgul oldu. Bu esnada televizyon kanalları için metin yazarlığı, reklam yazarlığı yaptı ve dizi senaryoları yazdı. Yaklaşık 25 yılın sonunda 9 sinema filmi senaryosu, 3 çocuk oyunu, 6 sinema filmi yapımcılığı, 10 sinema filminde oyunculuk yaptı. 2 öykü kitabı yazdı ve nihayet Kafa dergisinde yazarlık ile yaşamına devam etmektedir.
Hülya Nutku
Prof. Dr. Hülya Nutku - DEÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi 1953 doğumlu Nutku, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini “İşçi Tiyatroları ve İsmet Küntay’ın 403. Kilometre Oyunu” adlı lisans tezi ile bitirdi. Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro eğitimi adlı tezi ile yüksek lisans, tarihsel dram ve cumhuriyet dönemi türk tiyatrosunda tarihsel daram modelleri adlı tezi ile doktora yaptı. Çalışmalarını Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü. 2001 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde ders vermek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle görevlendirildi. Makaleleri 1973’ten beri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmaktadır. Halen DEÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
İlksen Başarır
İlksen Başarır - Senarist ve Yönetmen 1978 yılında İstanbul doğumlu olan Başarır, Saint Benoît Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Sinema sektörüne üniversite ikinci sınıftayken yaptığı staj vesilesiyle girdi. Mezuniyetinden sonra 2000 yılında İFR'de (İstisnai Filmler ve Reklamlar) yardımcı yönetmen olarak çalışmaya başladı. Burada dört sene boyunca birçok yönetmenle reklam ve uzun metraj projelerinde bulundu. Mert Fırat ile birlikte senaristliğini yaptığı ve kendisinin yönettiği “Başka Dilde Aşk” ve “Atlıkarınca” filmleriyle pek çok ödüle layık görüldü.
Leman Yılmaz
Leman Yılmaz - İKSV İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz 1965 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversite’nde eğitimi devam ederken Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’na katıldı. 2003 yılında Lozan Vidy Tiyatrosu’nda staj 2004’te ise prodüksiyonunu Heiner Goebbels’in üstlendiği ‘Eraritjaritjaka’ oyunu için yönetmen asistanlığı yaptı. 2005’te İstanbul Tiyatro Festivali’nde Direktör Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılından bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali direktörlüğü görevini yürütmektedir.
Mert Fırat
Mert Fırat - Oyuncu ve Senarist Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul‘da Oyun Atölyesi’nde William Shakespeare‘in ‘Hırçın Kız’ adlı oyunu için sınava girdi ve seçildi. 2000 yılından bu yana Testosteron, Antonius ile Kleopatra gibi pek çok tiyatro oyununun yanı sıra ‘Binbir Gece’, ‘Kapalıçarşı’ gibi dizilerde de görev aldı. Senaryosunu İlksen Başarır‘la birlikte yazdığı ve başrolünü oynadığı “Başka Dilde Aşk” ve senaryosunu yine kendi yazdığı “Atlıkarınca” isimli sinema filminde oynadı. İki filmde yurt içi ve yurt dışında pek çok ödüle layık görüldü.
Murat Abbas
Murat Abbas - Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü Murat Abbas 1969’da İstanbul’da doğdu. Tüm eğitim hayatını İstanbul’da geçirdi. 2002’den itibaren müzik ve kültür-sanat alanına yöneldi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın “İstanbul Dostları” isimli müzik portalının editörlüğünü de yapan Murat Abbas; Aktüel, Trendsetter, Zip İstanbul gibi dergilerin müzik sayfalarını hazırladı. İstanbul’un köklü müzik “venue”sü Babylon’da 5 sene boyunca “Talent Buying & Booking” departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla çalıştı. 2014 Ekim ayında Zorlu Gayrimenkul’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak işe başladı. 2015 Şubat ayı itibariyle ise Zorlu PSM’nin Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
Özen Yula
Özen Yula - Yazar ve Yönetmen Eskişehir’de dünyaya geldi. Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep’te geçen çocukluğundan sonra lise son sınıfı ABD’de Oregon’da West Albany High School’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Doktorasını tez aşamasında bırakıp İstanbul’a yerleşti. Edebiyat, tiyatro alanında eserler verdi. Editörlük, reklam metni yazarlığı, kreatif direktörlük, TV dizi senaristliği, tiyatro alanında yazarlık ve rejisörlük yaptı. Oyunları on dört dile çevrildi. ABD, Almanya, Avusturya, İtalya, İsveç, İsviçre, Fransa, Bosna, Belarus, Finlandiya, Polonya gibi ülkelerde oyunlarının prodüksiyonları ya da okumaları yapıldı. Çeşitli Avrupalı yazarlarla ortak projelerde görev aldı. ABD, İngiltere, Fransa, Macaristan, Polonya, Ukrayna ve Bulgaristan’da çeşitli antolojilerde oyunları ve hikâyeleri yayımlandı. 2010 yılında ABD’de Cleveland’da “Creative Fusion” programına seçilen ilk sanatçı olarak Cleveland State University’de ders verip üniversitede ve Cleveland Public Theatre’da yazdığı oyunları sahneledi. 2014-2015 arasında Besteci-piyanist Fazıl Say’la “Hermias-Yunus Sırtındaki Çocuk” ve “Stelyanos Hrisopulos Gemisi” eserlerinde yazar ve yönetmen olarak çalıştı. Haldun Taner Öykü Ödülü, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, Afife Ödülleri Cevat Fehmi Başkut En Başarılı Yazar Ödülü, İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı, Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü gibi ödülleri vardır.
Selen Korad Birkiye
Selen Korad Birkiye - Dramaturg 1966’da Ankara’da doğdu. ODTÜ Sosyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden pedagoji formasyonunu aldı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde tamamladı. 2013’te doçent ünvanını aldı. Pek çok üniversitede drama ve dramaturji dersleri verdi. Deki yayınlarından “Çağdaş Tiyatroda Kültürlerarası Sahneleme”(2008) ve MSGSÜ yayınlarından “İşletmek yada İşletememek İşte Bütün Mesele Bu: Tiyatro, Opera, Bale, Dans, Festival, Kültür Merkezi Yönetimi İçin Bir Rehber”(2013) adlı kitapları yayımlandı. 1990 yılında girdiği Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalıştı. 1995’te aynı görevle İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geldikten bir müddet sonra, dramaturg olarak çalışmaya başladı. Başta Devlet Tiyatroları olmak üzere pek çok tiyatroda otuzdan fazla oyunda prodüksiyon dramaturgluğu yaptı. 2013’te İsmet Küntay En İyi Dramaturg ödülüne layık görüldü. Halen dramaturg ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Süleyman Bulut
Süleyman Bulut - Yazar 1954 yılında, Konya, Beyşehir’in Tolca Köyü’nde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken, rakamlardan çok harfleri sevdiğini fark ederek yazmaya başladı. İlk çalışmaları olan radyo oyunları İstanbul Radyosu’nda yayınlandı; oyunlar, televizyon için masallar yazdı. Çocuklar için yazdığı, yayımlanmış kırka yakın kitabı bulunmaktadır.

Şahika Tekand
Şahika Tekand - Yönetmen, Oyuncu ve Yazar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı'ndan mezun olan Şahika Tekand, aynı dalda doktora yaptı. 1984'te tiyatro ve sinema oyunculuğuna başlayan ve üniversitede oyunculuk dersleri veren Şahika Tekand, 1988'de Studio adı altında oyunculuk stüdyosunu kurdu. 1990'da kendi tiyatro topluluğu Studio Oyuncuları'nı kuran ve "Performatif Sahneleme ve Oyunculuk Yöntemi" adı altında kendi yöntemini geliştiren Tekand, bugüne dek kendi yazdığı yedi oyun da dahil olmak üzere tiyatro oyunları ve pekçok performans yönetti. Topluluğu ile oynadığı, yönettiği ve yazdığı tüm oyunlarla yurtiçi ve yurdışında pekçok uluslararası festivale davet edildi ve katıldı. Halen Studio Oyuncuları'nda sanatsal faaliyetini sürdüren Tekand, oyunculuk stüdyosunda oyuncu ve yönetmenler yetiştirmenin yanısıra çeşitli üniversitelerde dersler vermektedir.

Hakkında

Miniklerin dev hayalleri “perde” diyor!

Zorlu Holding olarak geleceğimizin mimarları olan çocukların kocaman hayallerini sığdıracakları bir dünya tasarladık. Şimdi de onlara "Haydi gelin, hayallerinizin hikayesini yazın" diyoruz.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 2000’in üzerinde oyun ile 800 bin çocuğa dokunan Zorlu Holding; gerek çocukların tiyatronun web sitesine bıraktığı notlar gerekse de farklı kanallardan birçok geri dönüş almaya devam ediyor. Bu geri dönüşlerin ortak noktası ise; çocukların zengin ve rengârenk hayal dünyası.

Düşün düşün düşün düşle düşle düşle
Bir Hayal Bir Oyun Play Image
About Image

Bu düşünce ile yola çıkan Zorlu Holding; çocukların hayal dünyası ile zenginleşen bir oyun sahneleme fikrini geliştirdi. Bunun bir yansıması olarak 9 yaşındaki bir çocuğun hayalleri ile zenginleşen özel bir tiyatro oyunu olan Lunapark Gezegeni 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelendi.


About Image

Şimdi de çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyasında hayat bulan bu hikayelerle gerçek bir şölen yapıyoruz. Adını da "Bir Hayal Bir Oyun" koyduk. "Bir Hayal Bir Oyun"da 2017-2018 yılında üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere ait özgün hikayeler yarışacak. Tiyatro oyuncuları, yazarları ve profesyonellerinden oluşan dev jüri, en iyi  hikayeleri seçecek. Birinci seçilen hikaye, profesyoneller tarafından senaryolaştırılarak sahnede hayat bulacak. Böylece, hayallerinizdeki kahramanlar gerçek yaşamda sizinle buluşacak.

Play Image Play Image

Zorlu Holding olarak geleceğimizin mimarları olan çocukların kocaman hayallerini sığdıracakları bir dünya tasarladık. Şimdi de onlara "Haydi gelin, hayallerinizin hikayesini yazın" diyoruz. Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyasında hayat bulan bu hikayelerle gerçek bir şölen yapıyoruz. Adını da "Bir Hayal Bir Oyun" koyduk. "Bir Hayal Bir Oyun"da 2017-2018 yılında üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyacak öğrencilere ait özgün hikayeler yarışacak. Tiyatro oyuncuları, yazarları ve profesyonellerinden oluşan dev jüri, en iyi hikayeleri seçecek. Birinci seçilen hikaye, profesyoneller tarafından senaryolaştırılarak sahnede hayat bulacak. Böylece, hayallerinizdeki kahramanlar gerçek yaşamda sizinle buluşacak.

Hayallerinize sınır koymayın

About Image Pablo Picasso'nun dediği gibi "Hayal ettiğiniz her şey gerçektir". Bu nedenle Bir Hayal Bir Oyun'da kuralları sınırlamadık. Yarışmanın en önemli kuralı, hikayenizin tamamen size ait olması. Sizin hayal dünyanızdan çıkmalı bu öykü. Bu hayali ne kadar iyi anlatabilirseniz ödüle o kadar yaklaşacaksınız. Hayallerinizi sahnede görmeyi diliyorsanız hikayenizi 14 Ağustos 2017 tarihine kadar bize gönderin. Yarışmayla ilgili tüm detaylara katılım koşulları sayfasından ulaşabilirsiniz. Web sitemizdeki başvuruformunu ebeveyninizle birlikte eksiksiz doldurarak hemen hayallerinizin yarışmasına katılın. Yedi kişilik jürinin yapacağı değerlendirmenin sonunda kazananlar, 27 Eylül 2017'da açıklanacak.

Dünya sizinle güzel

About Image Daha güzel bir dünya için çocukların büyük ve renkli hayallerine ihtiyacımız var. Bugün etrafımızda gördüğümüz her şeyin, birilerinin hayallerinin peşinden gitmesi, ona inanması sayesinde elde edildiğini biliyoruz. Neden sizin hayalleriniz de yarının dünyasını güzelleştirmesin?

İşte bu yüzden, "Bir Hayal Bir Oyun", hayallerindeki uçurtmayı hiç kimseye, hiçbir şeye bağlı kalmadan göklere salabilen çocukların buluştuğu bir platform. Uçurtmanın ipini dilediğinizce salın, gördüklerinizi hikayenizde yazın ve sonunda onu canlı canlı izlemenin zevkini yaşayın. Çünkü yarışma sonunda seçilen bir hikaye senaryolaştırılarak tiyatro oyununa dönüştürülecek.Bir Hayal Bir Oyun 2015 Yılı Birincisi Çağrı Berat'ın
‘’Lunapark Gezegeni’’ hikayesi oldu!

Çağrı'nın hayal ettiği ve kaleme aldığı hikaye Zorlu Çocuk Tiyatrosu ekibi ile
tam 4 ay süren yoğun bir çalışmanın ardından
Dünya Tiyatrolar Günü'nde Zorlu PSM'de sahnelendi.
arsiv 2015 video

Bir Hayal Bir Oyun 2016 Yılı Birincisi
Gökhan Kızıklı'nın ‘’Karton Şehir’’ hikayesi oldu!

Gökhan'ın hayal ettiği ve yazdığı hikaye tam 204 gün sonra oyuna dönüştü;
Zorlu Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından
Dünya Tiyatrolar Günü'nde Zorlu PSM'de coşkuyla sahnelendi.
arsiv 2016 video
Hayallerinin sahnelenmesine
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
gün kaldı!
Hayallerinin sahnelenmesine
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
gün kaldı!
Hayal Çalan Cadı Sahnelendi
Ceren Çelik’in Hayal Çalan Cadı hikayesi,
25 mart 2018’de Dünya Tiyatrolar Günü
kapsamında sergilendi.


Kazanan Ceren
Bir Hayal Bir Oyun’da birinci Ceren Çelik’in
“Hayal Çalan Cadı” adlı hikayesi oldu.

Şimdi, Ceren’in hayalindeki hikaye
Dünya Tiyatrolar Günü'nde Zorlu PSM’de sahnelenmek üzere
bir oyuna dönüşecek.


Başvurular sona erdi
Jürimizin değerlendirmesiyle
seçilen ilk 10 öykü ve yazarlarını tebrik ediyoruz!

Sömestr Tatili’nde Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nde
görüşmek üzere:)
Katılan tüm çocuklara sonsuz teşekürler...


Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
Dereceye giren ilk 10 öykünün yazarı
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nde
eğitmenlerle bir araya geldi.
Bir Hayal Bir Oyun kapsamında yazarlarımız,
yaratıcı yazarlığın temel bilgilerini
uzman eğitmenlerden öğrendi.
time line girl